menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Dane kontaktowe Radnych VII kadencji 2014-2018

  1. Jacek Banecki - tel. 665 451 111, e-mail: jacek@ng.pl  2. Zdzisław Duda - tel. 731 752 992, e-mail: zdzislawduda@op.pl  3. Stanisław Ferenc - tel. 504 577 224, e-mail: s.ferenc@um.klodzko.pl  4. Zdzisława Górska - tel. 664 466 817, e-mail: zdzislawagorska@o2.pl  5. Armin Jarosz - tel. 661 926 137, e-mail: a.jarosz@um.klodzko.pl  6. Anna Karolczak - tel. 665 455 555, e-mail: a.karolczak@um.klodzko.pl  7. Tomasz Karolczak - tel. 665 450 000, e-mail: tomek@ng.pl  8. Tadeusz Kmiecik - tel. 74 647 35 17, e-mail: t.kmiecik@um.klodzko.pl  9. Jacek Kubicki - tel. 603 130 988, e-mail: jacek_kubicki@interia.eu  10. Adam Kwas - tel. 601 208 242, e-mail: a.kwas@um.klodzko.pl  11. Aneta Łosiewicz - tel. 693 168 772, e-mail: a.losiewicz@um.klodzko.pl  12. Wojciech Łyszkiewicz - tel. 509 474 988, e-mail: wlyszkiewicz@wp.pl  13. Zbigniew Nowak - tel. 693 433 420, e-mail: z.nowak@um.klodzko.pl  14. Leszek Rogalewski  15. Lech Surówka -  e-mail:
  l.surowka@um.klodzko.pl  16. Damian Ślak - tel. 601 719 801, e-mail: dam@ng.pl  17. Lucyna Świst - tel. 660 861 600, e-mail: l.swist@um.klodzko.pl  18. Renata Urbaniak - tel. 602 710 981, e-mail: renata.urbaniak@vp.pl  19. Zdzisława Woźniak-Krupska - tel. 74 867 55 69, e-mail: dzidka-krupska@wp.pl  20. Ryszard Wójcik - tel. 504 803 360, e-mail: arw69@poczta.onet.pl  21. Tomasz Żabski, tel. 605 781 516, e-mail: zabski@klodzko.net.pl

   


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Na serwerze nie ma pliku archiwalnego3284

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2015-05-11 12:28:40
  Aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
  Odslon: 275

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR