menu strony
| wersja >>> A | A | KONTRAST |  

MENUPRAWO LOKALNE

 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospodarowania przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia mieszkalnictwa
 • Program rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Wybory samorządowe
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości i porządku w gminie

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany porządek obrad sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje pozarządowe
 • Ogłoszenia i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja z Unią Europejską
 • Wykaz kont UMK
 • Zamówienia Publiczne
 • Koncesja na roboty budowlane lub usługi

 • ORGANY
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Nabór na wolne stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadczenia majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy ofert

 • PRZETARGI - nieruchomości
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • TRESC
  Język migowy
   Informacja w sprawie  realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach  komunikowania się:

   

  Z dniem  1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.  Niesłyszący i niedosłyszący klienci Urzędu Miasta w Kłodzku  oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.
  Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Miasta w Kłodzku w Biurze Obsługi Ludności  w terminie co najmniej na 1 dzień roboczy przed tym zdarzeniem. Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, kontaktując się poprzez :

  ·  adres e-mail: bol@um.klodzko.pl

  ·  fax: 74 867 40 62

  ·  tel. 74 8654641  (za pośrednictwem osoby trzeciej)

   

  ( z dopiskiem podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej)

   

  Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwie najszybszego  terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

   

   


  W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat  i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Miasta w Kłodzku  nie musi być wcześniej uzgadniana.

   

   


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2013-06-07 12:04:29
  Aktualizacja: 2013-06-07 15:13:09
  Odslon: 1236

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk