menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Referendum ogólnokrajowe
  Osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 75 roku życia, mające problem z poruszaniem się, a które chciałyby wziąć udział w głosowaniu  w Referendum Ogólnokrajowym
  zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
  mogą skorzystać z dowozu do lokalu wyborczego
  w godz. 10.00-18.00
  po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu telefonicznie pod
  nr.: 074 8654 652,
  074 8654 651 lub 986


  Obwodowe Komisje ds. Referendum od Nr 1 do 21 oraz 23 rozpoczynają pracę o godz. 5.00.
  Obwodowa Komisja ds. Rerendum Nr 22 rozpoczyna prace o godz. 9.00.


  Informacja w sprawie dyżurów w dniu 5 i 6 września 2015r.
  więcej>>>

  Zarządzenie Nr 230.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.09.2015 r.
  w sprawie odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 20
   w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6września 2015 roku.
  więcej>>>

  Zarządzenie Nr 229.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.09.2015 r.
  w sprawie odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 4
  w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6września 2015 roku.
  więcej>>>

  Zarządzenie Nr 226.0050.2015 w sprawie odwołania członka ze składu Obowodowej Komisji do spraw Referendum nr 16 w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. więcej>>>

  Zarządzenie Nr 225.0050.2015 w sprawie odwołania członka ze składu Obowodowej Komisji do spraw Referendum nr 12 w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. więcej>>>

  Zarządzenie Nr 224.0050.2015 w sprawie odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 5 w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. więcej>>>

  Zarządzenie Nr 214.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 202.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. więcej>>>

  Zarządzenie Nr 211.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20 sierpnia 2015 r.   
  w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 207.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu  spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w  referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku więcej>>>

  Zarządzenie Nr  210.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20 sierpnia 2015r. 
  w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 201.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie   powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r oraz w Zarządzeniu Nr 206.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. więcej>>>

  Słady Osobowe Obwodowych Komisji ds. Referendum Ogólnokrajowego więcej>>>

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie udostępnienia do wglądu  spisu osób uprawnionych do udziału w Referendum Ogólnokrajowym więcej>>>

  W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2015 r.  poz. 852 zostało opublikowane  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum wraz z Kalendarzem czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.
  Termin głosowania wyznaczono na niedzielę 6 września 2015 r.  w godzinach od 6.00 do 22.00


  Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej
  dotycząca referendum dostępna jest pod adresem 
  http://referendum2015.pkw.gov.pl/


  Kontakt w sprawie organizacji referendum:
  telefon: 74 86-54-620
  e-mail: b.gargasz@um.klodzko.pl

  Kontakt w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym:
  telefon: 74 865-54-639
  e-mail: a.pokojewski@um.klodzko.pl

   
  Informacje Państwowej  Komisji Wyborczej
  więcej>>


  Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum:
  Informacja o terminie zgłaszania kandydatów 
  więcej>>>
  Wzór zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowej: wersja.doc, wersja.pdf 


  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum więcej>>>


  UCHWAŁY Rady Miejskiej w Kłodzku
  UCHWAŁA NR XI/72/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 25 CZERWCA 2015r.w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta Kłodzka w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  więcej>>>


  ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta Kłodzka

  Zarządzenie Nr 207.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
  więcej>>>

  ZARZĄDZENIE NR 206.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. więcej>>>

  ZARZĄDZENIE NR 205.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespodencyjnym więcej>>>

  ZARZĄDZENIE NR 204.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji do spraw referendum dla celów głosowania korespodencyjnego więcej>>>

  ZARZĄDZENIE NR 203.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie upowaznienia pracownika Urzedu Miasta w Kłodzku do przeprowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania więcej>>>

  ZARZĄDZENIE NR 202.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 sierpnia 2015 r.
  w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 wrzesnia 2015r. więcej>>>

  ZARZĄDZENIE NR 201.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarzadzonego na dzień 6 wrzesnia 2015r. więcej>>>

  ZARZĄDZENIE  NR 151.0050.2015
  Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia  24 czerwca  2015 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń  o referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. oraz plakatów i haseł referendalnych więcej>>> 

  ZARZĄDZENIE NR 150.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.06.2015 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora informatycznej obsługi referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. więcej>>>

  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2015-06-24 13:39:32
  Aktualizacja: 2015-09-04 09:18:09
  Odslon: 571

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR