menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej informacji na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej do pobrania>>>


   Informacja o zmianie czasu

  z letniego na zimowy

   

   

  Z soboty 24 – października 2015 r. na niedzielę 25-go października 2015 r. dokonujemy zmiany czasu

  z godziny 3:00 na godzinę 2:00.

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 75 roku życia, mające problem z poruszaniem się, a które chciałyby wziąć udział w głosowaniu 

  w Wyborach do Sejmu
  Rzeczypospolitej  Polskiej

   i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

  25 października  2015r.

  mogą skorzystać z dowozu do lokalu wyborczego

  w godz. 10.00-18.00

  po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu telefonicznie pod

  nr.: 074 8654 652,

  074 8654 651 lub 986

  Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej  w wałbrzychu o dokonanych skreśleniach i nowym brzmieniu karty do głosowania do pobrania>>>

  --------------------------------------------------------------

  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu  z dnia 23 października 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej  w Wałbrzychu  z dnia 23 października 2015r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na takiej liście
  do pobrania>>

  ----------------------------------------------------------------

  Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej  w Wałbrzychu z dnia 21 października 20115r. w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze rozpoczęcie głosowania oraz na zastosowanie urny pomocniczej we wskazanych obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
  do pobrania>>>  

  INFORMACJA
  Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu o dokonanym skreśleniu i nowym brzmieniu karty do głosowania do pobrania>>>

  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 19 października 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej  w Wałbrzychu z dnia 19 października 2015r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na tekiej liście. do pobrania>>>  Multimedialny komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

  https://www.youtube.com/channel/UC0QkQmdh1jSuntKardYq-Tw


  Zarządzenie Nr 281.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. więcej>>>  Zarządzenie Nr 280.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. więcej>>>  Zarządzenie Nr 279.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. więcej>>>  Zarządzenie Nr 278.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

  zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  więcej>>>  Zarządzenie Nr 277.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

  zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  więcej>>>  Zarządzenie Nr 276.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.Kalendarz Wyborczy więcej >>>  Zarządzenie  Nr 271.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 października 2015 r.  w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.więcej>>>

  Zarządzenie  Nr 270.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12 października 2015 r.  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. więcej>>>

  Zarządzenie  Nr 268.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 października 2015 r.  w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. więcej>>>  Zarządzenie  Nr 267.0050.2015
  Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  

  zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.więcej>>>

  Zarządzenie Nr 265.0050.2015r. Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 października w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r więcej>>>  

  Zarządzenie Nr 264.0050.2015r. Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 października w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r
  więcej>>>

  Zarządzenie Nr 263.0050.2015r. Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 października  w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r więcej>>>

  Zarządzenie Nr 262.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. więcej>>>  Obwieszczenie w sprawie wgladu w spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach więcej>>>  Wzór zgłoszenia kandydatów więcej >>>  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24 września 2015r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych więcej>>>


  Zarządzenie Nr 240.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.09.15 r.w sprawie wyznaczenia komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.  Zarządzenie Nr 239.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.09.15 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym  KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 7 września 2015 r. informujący o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu  
  więcej>>>  Zarządzenie Nr 236.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 września 2015r. w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej>>>  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rczeczypospolitej Polskiej  więcej>>>  UCHWAŁA NR XII/80/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 27 SIERPNIA 2015r.    w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej więcej>>>  OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.więcej>>>

   


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Na serwerze nie ma pliku archiwalnego3318

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2015-08-27 15:20:36
  Aktualizacja: 2015-10-23 14:35:50
  Odslon: 606

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR