menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Wspólnot Mieszkaniowych
  NA ŻYCZENIA KLIENTA !!!
   
  DRUKUJEMY KARTY USŁUG 
  Z  BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

  Wydział Mienia, Planowania Przestrzennego i Architektury 
  w środę czynny dla  kienta
  do godz. 12.00
  1. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
  2. Przygotowanie umów użyczenia
  3. Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy
  4. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Miasta w drodze bezprzetargowej
  5. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów
  6. Druki dotyczące ewidencji działalności gospodarczej
  7. Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  8. Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości 
  9. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  10. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
  11. Prawo pierwokupu
  12. Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości
  13. Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  14. Sprzedaż gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych
  15. Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców
  16. Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym 
  17. Ustalenie lokalizacji inwestyzji celu publicznego 
  18. Ustalenie warunków zabudowy
  19. Przyznanie dodatku mieszkaniowego więcej >>>
  20. Oświadczenie więcej>>>
  21. Zamiana lokalu więcej>>>
  22. Przydział mieszkania więcej>>>
  23. Przydział izby przyległej więcej>>>
  24. Przepisanie mieszkania więcej>>>
  25. Ankieta aktualizacyjna do wniosku o przydział mieszkania doc więcej>>>, pdf więcej>>>

   UCHWAŁA NR XXXIII/360/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 28 MARCA 2013r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Kłodzka do pobrania>>>

   UCHWAŁA NR XXXVI/405/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 27 CZERWCA 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/360/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko do pobrania>>>


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-10-15 01:21:57
  Aktualizacja: 2015-08-19 09:04:41
  Odslon: 8135

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR