WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • BIP UM KŁODZKO
 • WWW KŁODZKO
 • Archiwum wiadomości

 • O ośrodku
 • Akty prawne
 • Godziny Pracy
 • Kadra
 • Statut
 • Regulamin organizacyjny
 • Zadania
 • Ważne telefony
 • Budżet
 • Sprawozdania
 • Nabory na wolne stanowiska
 • Kontakt
 • Kontrole
 • Ewidencje i Rejestry
 • Zarządzenia
 • realizowane projekty
 • Do pobrania
 • E-URZĄD

 • Zamówienia Publiczne
 • Przetargi
 • Konkursy
 • Archiwum

 • Szukaj  Ewidencje i rejestry
  W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i wykazy:

  Jednoosobowe stanowisko administracyjne:

  1. Rejestr korespondencji przychodzącej
  2. Rejestr korespondencji wychodzącej

  Sekcja świadczeń:

  1. Ewidencja rodzin korzystających z pomocy (teczki podopiecznych wraz z kompletem dokumentów) wraz z wykazem alfabetycznym i numerycznym,
  2. Wykazy zasiłków poszczególnych świadczeń (zasiłek stały, okresowy, celowy, zasiłek na żywność w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
  3. Wykaz usług opiekuńczych,
  4. Karty świadczeń pieniężnych (każda rodzina ma kartą na poszczególne świadczenia: zasiłek: stały, okresowy, celowy, zasiłek na żywność w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
  5. Wykaz osób, którym decyzją przyznano pomoc w formie posiłku (Jadłodajnia - PCK),
  6. Karta świadczeń na posiłek,
  7. Ewidencja miesięcznych opłat za osoby skierowane na posiłek do jadłodajni,
  8. Ewidencja dzieci, które korzystają z obiadów w szkołach,
  9. Ewidencja opłat za obiady,
  10. Rejestr wydawanych bonów żywnościowych,
  11. Ewidencja opłat za zrealizowane bony,
  12. Ewidencja wydawanych zaświadczeń,
  13. Ewidencja osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej i noclegowni,
  14. Ewidencja miesięcznych opłat za osoby skierowane do Domów Pomocy Społecznej,
  15. Ewidencja zleceń na zorganizowanie pogrzebu podopiecznych wg najniższych kosztów,
  16. Ewidencja osób, za które płacone są składki zdrowotne,
  17. Ewidencja opłat za składki zdrowotne,
  18. Ewidencja opłat za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

  Dział Świadczeń Rodzinnych:

  1. Ewidencja ogólna osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  2. Rejestr zaświadczeń wydawanych na prośbę osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  3. Rejestr korespondencji urządowej,
  4. Rejestr wydanych decyzji,
  5. Ewidencja dłużników alimentacyjnych.

  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2005-10-14 13:52:46
  Aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
  Odslon: 1134

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  Obsługa techniczna CI Pulsar