WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • BIP UM KŁODZKO
 • WWW KŁODZKO

 • Zawartość Biuletynu

 • Statut Przedszkola
 • Władze szkoły
 • Komitet rodzicielski
 • Organizacja
  ---przedszkola
 • Przedmiot działalności
  --- i kompetencje
 • Rada pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Administracja o obsługa
 • Przedszkolny zestaw programów
 • Wewnątrzprzedszkolne
  --- programy
 • Zadania ogólne
  ---

 • Szukaj  Przedmiot działalności i kompetencje
   Przedmiot działalności i kompetencje:

  Przedmiotem działalności przedszkola jest realizacja celów i zadań określonych w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:
  • wspomaga rozwój indywidualny dziecka

  • sprawuje opieką nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości placówki

  • współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu i przygotowaniu do podjęcia obowiązku szkolnego.  Zadaniem przedszkola jest:
  • umożliwienie dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

  • udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.  Do zadań opiekuńczych należy opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków, a w szczególności:
  • opieka w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zabaw i zajęć poza terenem placówki, sprawowana przez nauczycielkę przy pomocy woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela.


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP - Przedszkole Nr 4 w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-09-18 12:12:58
  Aktualizacja: 2009-11-02 22:11:51
  Odslon: 1022

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  Obsługa techniczna C.I. Pulsar