WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • BIP UM KŁODZKO
 • WWW KŁODZKO

 • Zawartość Biuletynu

 • Statut Przedszkola
 • Władze szkoły
 • Komitet rodzicielski
 • Organizacja
  ---przedszkola
 • Przedmiot działalności
  --- i kompetencje
 • Rada pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Administracja o obsługa
 • Przedszkolny zestaw programów
 • Wewnątrzprzedszkolne
  --- programy
 • Zadania ogólne
  ---

 • Szukaj  Organizacja
  KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA

   

  Wizja przedszkola

   

  Przedszkole zapewnia warunki do wielostronnego rozwoju wychowanków. Uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci i ich rodziców  w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki. rozwija zdolności i zainteresowania, aktywizuje działania twórcze, wyrównuje szans edukacyjne wychowanków, szczególnie niepełnosprawnych.

  Przedszkole stosuje atrakcyjne formy współpracy z rodzicami, traktując rodziców jako równorzędnych partnerów w procesie wychowania i kształcenia.

   

  Misja przedszkola

   

  W wychowaniu dążymy do celu, którym jest osiągnięcie przez dzieci postawy aktywnego działania, kreatywności, otwartości na otaczający świat. staramy się przygotować je do bycia uczestnikami szerszego życia społecznego poprzez poznawanie środowiska pozaprzedszkolnego, wdrażanie i przestrzeganie wspólnie ustalonych norm i zasad /zawieranie kontraktów/, uczymy szacunku do innych, tolerancji dla niepełnosprawności.

   

  Główne zadania w zakresie:

   

  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

  1. Dalsza poprawa i wzbogacenie bazy przedszkolnej w zakresie funkcjonalności wewnętrznej i zewnętrznej.

  2. Poszerzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

  3. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym i poza nim.

   

  PROCES WYCHOWANIA, NAUCZANIA I OPIEKI

  1. Rozwijanie postaw twórczych dzieci poprzez stosowanie aktywnych metod pracy.

  2. Poszukiwanie efektywniejszych metod i form współpracy z rodzicami w obszarze angażowania ich w życie placówki.

  3. Zaspokajanie potrzeb dzieci w celu zapewnienia im rozwoju w warunkach wolnych od przejawów uprzedzeń i niesprawiedliwości.

  4. Wprowadzanie i stosowanie różnorodnych programów doskonalących działalność wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą.


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP - Przedszkole Nr 4 w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-09-18 12:09:31
  Aktualizacja: 2009-02-11 20:49:21
  Odslon: 1649

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  Obsługa techniczna C.I. Pulsar