WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • BIP UM KŁODZKO
 • WWW KŁODZKO

 • Zawartość Biuletynu

 • Statut Przedszkola
 • Władze szkoły
 • Komitet rodzicielski
 • Organizacja
  ---przedszkola
 • Przedmiot działalności
  --- i kompetencje
 • Rada pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Administracja o obsługa
 • Przedszkolny zestaw programów
 • Wewnątrzprzedszkolne
  --- programy
 • Zadania ogólne
  ---

 • Szukaj  Rada pedagogiczna
  Dyrektor: mgr Agnieszka Kozińska

  Wicedyrektor: mgr Halina Łajs

  Nauczyciele:

  1. lic. Monika Dawiec

  2. mgr Dorota Dolata

  3. lic. Daria Fara

  4. mgr Julita Gawlik

  5. mgr Jolanta Gęsikowska

  6. mgr Adrianna Iwańska

  7. mgr Jolanta Kotopka

  8. lic. Paulina Kowalewska

  9. mgr Ewa Łopuszyńska

  10. mgr Anna Mroczek

  11. mgr Beata Niedźwiedzka

  12. mgr Grażyna Pieczykolan

  13. mgr Małgorzata Pieczykolan

  14. mgr Agata Porwińska

  15. mgr Agnieszka Prymon

  16. Leokadia Strykowska

  17. mgr Katarzyna Szczęch

  18. mgr Anna Terlecka

  19. mgr Katarzyna Wrona
  Do kompetencji stanowiących RP należy:


  • zatwierdzanie planu pracy przedszkola,

  • podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  • przygotowywanie projektu Statutu albo jego nowelizacji i przedstawianie do zatwierdzenia przez organ prowadzący. 


  Placówka działa w oparciu o Arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.

  Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku. Liczba dzieci w oddziałach ogólnodostępnych nie powinna przekraczać 25, w grupach integracyjnych 20 a w grupie specjalnej liczba dzieci jest określona w zależności od zaburzenia, jednak nie więcej niż 12.  W przedszkolu jest 8 oddziałów w tym:
  • 2  oddziały integracyjne,

  • 1 oddział specjalny,

  • 5 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia.


  Nauczyciel ma obowiązek dokumentowania prowadzonych przez siebie zajęć.

  Organizację pracy w poszczególnych grupach określa ramowy rozkład dnia uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Dyrektora, z uwzględnieniem zasad higieny i ochrony zdrowia.

  W poszczególnych grupach tworzy się na podstawie ramowego rozkładu dnia, rozkład szczegółowy uwzględniający potrzeby dzieci w poszczególnym wieku.  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP - Przedszkole Nr 4 w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-09-18 12:14:24
  Aktualizacja: 2010-05-31 20:20:07
  Odslon: 1261

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  Obsługa techniczna C.I. Pulsar