WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • BIP UM KŁODZKO
 • WWW KŁODZKO

 • Zawartość Biuletynu
 • Statut
 • Zadania szkoły
 • Koncepcje Dyrektora
 • Liczba uczniów
 • Obwód ulic
 • Kalendarz
 • Program wychowawczy
 • Harmonogram
  ___wycieczek
 • Wykaz zainteresowań
 • Program profilaktyczny
 • Przetargi
 • Wewnątrzszkolny
  ___system oceniania
 • Programy rozwoju
  ___szkoły
 • Regulamin Szkolnego
  ___Klubu Europejskiego
 • Regulamin Samorządu
  ___Uczniowskiego
 • Pięcioletni Program
  ___Rozwoju Szkoły
 • Programy w szkole
 • Wewnątrzszkolny
  ___system zapewnienia ___jakością
 • Plan Nadzoru
  ___Pedagogicznego
 • Plan pracy
 • Archiwum

 • Szukaj
  Zadania Szkoły
   Zadaniem naszym jest pomoc uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:


  • stworzeniu miłej, bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia,

  • rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności,

  • wzbudzaniu zainteresowania nauką jako procesu trwającego całe życie,

  • rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych sukcesów


  Chcemy także przygotować dzieci i młodzież do przyszłego życia poprzez:  • kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do własnego kraju i dobra wspólnego,

  • uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji,

  • kształtowanie pozytwnego stosunku do zabawy, pracy i wypoczynku,

  • poznawanie zasad życia współczesnego,

  • zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.


  Oferta edukacyjna   pobierz  >>>  plik
  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-11-06 09:37:51
  Aktualizacja: 2015-02-23 13:49:45
  Odslon: 1262

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  http://www.sp3.klodzko.pl/
  Obsługa techniczna CI Pulsar