WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP

 • BIP UM KŁODZKO

 • WWW KŁODZKO

 • WWW Kryta Pływalnia

 • WWW Twierdza Kłodzko

 • Zawartość Biuletynu
 • Dane o podmiocie
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności
  __ i kompetencje
 • Struktura podmiotu
 • Sposoby przyjmowania
  __ i załatwiania spraw
 • Przetargi
 • Aktualności

 • Szukaj  Struktura własnościowa podmiotu
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.528.500zł i dzieli się na 41.651 udziałów równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 500zł.

  Wszystkie udziały należą do Gminy Kłodzko.

  1. Zasady funkcjonowania podmiotu :
  1. Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych :
 • W dniu 16 maja 2002 zawarto umowę z Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. o.o. w Kłodzku działająca na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XLV/270/2001 z dnia 2001.06.08 w sprawie przekształcenia Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej w Kłodzku w jednoosobową Spółkę z o.o. Gminy oraz Aktu Notarialnego nr 9996/2001 z dnia 2001.11.12 w celu zarządzania gminny zasobem mieszkaniowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminnym, oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz. 733) oraz ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz.U.Nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami), na podstawie której Gmina powierza a Spółka przyjmuje w zarząd :
  • gminny zasób komunalny lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących wyłącznie własność Gminy, oraz pozostały zasób nieruchomości gminnych

  • komunalne lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

  W ramach powyższej umowy Spółka zarządza, gospodaruje i administruje nieruchomościami i zasobami lokalowymi Gminy oraz prowadzi bieżące i techniczne utrzymanie tych nieruchomości i zasobów.

  Spółka zarządza Wspólnotami Mieszkaniowymi na podstawie odrębnych umów cywilno prawnych.

  Spółka jest właścicielem Krytej Pływalni przy ul. Jana Pawła II 4 w Kłodzku gdzie prowadzi działalność rekreacyjno - sportową oraz zarządza obiektem historycznym Twierdza Kłodzko przy ul. Grodzisko 1.


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP - ZAMG GM Sp. z o.o. w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-12-08 13:48:33
  Aktualizacja: 2015-02-09 07:34:16
  Odslon: 2699

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  Obsługa techniczna C.I. Pulsar