WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP

 • BIP UM KŁODZKO

 • WWW KŁODZKO

 • WWW Kryta Pływalnia

 • WWW Twierdza Kłodzko

 • Zawartość Biuletynu
 • Dane o podmiocie
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności
  __ i kompetencje
 • Struktura podmiotu
 • Sposoby przyjmowania
  __ i załatwiania spraw
 • Przetargi
 • Aktualności

 • Szukaj  Przedmiot działalności gospodarczej Spółki i jej kompetencje
  1) Przedmiotem działalności gospodarczej spółki są usługi w szczególności:

  • Celem spółki jest prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej
  • Przedmiotem działalności gospodarcze jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej
  • Dla osiągnięcia swoich celów spółka prowadzi działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie zaspakajania potrzeb prawidłowego funkcjonowania środowiska wynikających z warunków życia w skupiskach osiedleńczych, a w szczególności przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

   a. obsługa nieruchomości
   b. budownictwo
   c. wywóz śmieci usługi sanitarne i pokrewne
   d. reklama
   e. zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
   f. pozostałe działalności usługowe

  Działalność objęta koncesjami lub zezwoleniami na mocy odrębnych przepisów, spółka podejmie po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia

  2) Organy podmiotu i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje :
  a) Zgromadzenie Wspólników Spółki reprezentuje właściciela, którym jest Gmina
      Kłodzko będąca jedynym udziałowcem Zakładu Administracji Mieszkaniami
      Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w Kłodzku.


  b) Rada Nadzorcza Spółki to organ kontrolny.
      Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko
     Sp. z o.o. w Kłodzku, powołany przez Zgromadzenie Wspólników w składzie :
  • Tomasz Cygnarowicz - przewodniczący 
  • Jan Kalfas - członek
  • Jerzy Didyk - członek
  c) Zarząd Spółki to organ wykonawczy w Spółce powołany przez Radę Nadzorczą,
      który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Zakład Administracji Mieszkaniami
      Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w Kłodzku na zewnątrz w składzie
  • Tomasz Pełyński - Prezes

  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP - ZAMG GM Sp. z o.o. w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-12-08 13:46:22
  Aktualizacja: 2015-09-21 07:39:38
  Odslon: 2607

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  Obsługa techniczna C.I. Pulsar