WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • BIP UM KŁODZKO
 • WWW KŁODZKO

 • Zawartość Biuletynu

 • Statut
 • Organizacja
 • Przedmiot działalności
  ___i kompetencje
 • Funkcje organów
 • Przedszkolny
  __Zestaw Programów
 • Kalendarz tradycji
 • Zarządzenia Dyrektora
 • Instytucje i organizacje
  __współpracujące

 • Szukaj  PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO- ŻŁOBKOWEGO NR 2
  Cele główne:

   

  1. Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym 

  2. Promowanie osiągnięć przedszkola , dzieci i nauczycieli 

  3. Umiejętność komunikowania się i funkcjonowania w środowisku lokalnym 

  4. Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i  

      regionalnej

  5. Włączanie rodziców w życie przedszkola

  6. Pozyskiwanie sponsorów

   

   

   Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:

   

  1. Chęci poznania otaczającego świata

  2. Umiejętności komunikowania się z innymi

  3. Rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych w poprawnych relacjach z innymi 

      dziećmi i dorosłymi

  4. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

   

   

  Instytucje i organizacje współpracujące z przedszkolem


  • Struktury samorządowe

  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kłodzku

  • Przedszkola Gminy Miejskiej Kłodzko oraz Zespół Przedszkolno – Żłobkowy  w Kudowie Zdrój.

  • Szkoły Podstawowe w Kłodzku

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodzku

  • Państwowa Szkoła Muzyczna w Kłodzku

  • Muzeum Ziemi Kłodzkiej

  • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku

  • Kłodzki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

  • Sanepid w Kłodzku

  • Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku

  • Straż Pożarna w Kłodzku  


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP - Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2 w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2011-05-18 14:22:59
  Aktualizacja: 2011-05-18 14:39:53
  Odslon: 219

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  Obsługa techniczna C.I. Pulsar