WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • BIP UM KŁODZKO
 • WWW KŁODZKO

 • Zawartość Biuletynu

 • Statut
 • Organizacja
 • Przedmiot działalności
  ___i kompetencje
 • Funkcje organów
 • Przedszkolny
  __Zestaw Programów
 • Kalendarz tradycji
 • Zarządzenia Dyrektora
 • Instytucje i organizacje
  __współpracujące

 • Szukaj  Przedmiot działalności i kompetencje
   Zespół wspomaga rozwój indywidualny dziecka, jego zdolności, niweluje deficyty rozwojowe dziecka. Sprawuje opiekę nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości placówki. Rozwija osobowość dziecka, jego najbliższą sferę poznania współdziałania   z rodziną, pomagając jej w wychowaniu i przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole. Opieka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zabawy i zajęć poza terenem placówki sprawowana jest przez nauczyciela przy pomocy woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela.W przedszkolu funkcjonuje ramowy rozkład dnia i regulaminu Zespołu Nr 2.
  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP - Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2 w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-09-26 13:17:49
  Aktualizacja: 2008-01-29 10:58:26
  Odslon: 957

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  Obsługa techniczna C.I. Pulsar