WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • BIP UM KŁODZKO
 • WWW KŁODZKO

 • Zawartość Biuletynu

 • Statut
 • Organizacja
 • Przedmiot działalności
  ___i kompetencje
 • Funkcje organów
 • Przedszkolny
  __Zestaw Programów
 • Kalendarz tradycji
 • Zarządzenia Dyrektora
 • Instytucje i organizacje
  __współpracujące

 • Szukaj  Przedmiot działalności i kompetencje
  Archiwalne tresci strony

  kopia tresci strony:16:50:42 11-05-2011

   Zespół wspomaga rozwój indywidualny dziecka, jego zdolności, niweluje deficyty rozwojowe dziecka. Sprawuje opiekę nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości placówki. Rozwija osobowość dziecka, jego najbliższą sferę poznania współdziałania   z rodziną, pomagając jej w wychowaniu i przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole. Opieka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zabawy i zajęć poza terenem placówki sprawowana jest przez nauczyciela przy pomocy woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela.W przedszkolu funkcjonuje ramowy rozkład dnia i regulaminu Zespołu Nr 2.

  Aktualna tresc strony >>>TUTAJ<<<

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 01.05.2011r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  Obsługa techniczna C.I. Pulsar