WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • BIP UM KŁODZKO
 • WWW KŁODZKO

 • Zawartość Biuletynu

 • Statut
 • Organizacja
 • Przedmiot działalności
  ___i kompetencje
 • Funkcje organów
 • Przedszkolny
  __Zestaw Programów
 • Kalendarz tradycji
 • Zarządzenia Dyrektora
 • Instytucje i organizacje
  __współpracujące

 • Szukaj  Zarządzenia Dyrektora
   

  ROK 2011

   

  Zarządzenie nr 1/2011 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 03.01.2011 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w ZPŻ nr 2

  Zarządzenie nr 2/2011 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 03.01.2011 w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli Wewnętrznej

  Zarządzenie nr 3/2011 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 03.01.2011 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro

  Zarządzenie nr 4/2011 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 28.02.2011 w sprawie harmonogramu naboru dzieci na rok szkolny 2011/2012

  Zarządzenie nr 5/2011 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 18.03.2011 w sprawie zebrania z rodzicami

  Zarządzenie nr 6/2011 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 04.04.2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w ZPŻ nr 2

  Zarządzenie nr 7/2011 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 26.04.2011 w sprawie dni wolnych w miesiącu maju 2011

  Zarządzenie nr 8/2011 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 27.04.2011 w sprawie wywieszenia flagi państwowej

   

   

  ROK 2010

   

  Zarządzenie nr 1/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 15.01.2010 w sprawie Zebrania z rodzicami

  Zarządzenie nr 2/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 15.01.2010 w sprawie Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów w ZPŻ nr 2

  Zarządzenie nr 3/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 25.02.2010 w sprawie olimpiady przedszkolaków

  Zarządzenie nr 4/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 26.02.2010 w sprawie Regulaminu Rekrutacji dzieci do ZPŻ nr 2

  Zarządzenie nr 5/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 15.03.2010 w sprawie zorganizowania powitania 1 dnia wiosny

  Zarządzenie nr 6/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 10.04.2010 w sprawie wywieszenia flagi państwowej z kirem

  Zarządzenie nr 7/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 15.04.2010 w sprawie Powołania Komisji Rekrutacyjnej

  Zarządzenie nr 8/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 26.04.2010 w sprawie dnia wolnego za święto 1 maja 2010 przypadającego w sobotę

  Zarządzenie nr 9/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 17.05.2010 w sprawie Planu zarządzania kryzysowego i stałych dyżurów na czas zagrożenia bezpieczeństwa

  Zarządzenie nr 10/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 17.05.2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  Zarządzenie nr 11/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 28.05.2010 w sprawie składu osobowego Komisji gospodarowania ZFŚS w ZPŻ nr 2 w Kłodzku

  Zarządzenie nr 12/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 28.05.2010 w sprawie regulaminu i procedur postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych , instrukcji udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 000 euro

  Zarządzenie nr 13/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 20.06.2010 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

  Zarządzenie nr 14/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 12.07.2010 w sprawie przerwy wakacyjnej

  Zarządzenie nr 15/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 28.09.2010 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej

  Zarządzenie nr 16/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 28.09.2010 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole, standardów i wskaźników kontroli zarządczej i procedura zarządzania ryzykiem

  Zarządzenie nr 17/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 29.09.2010 w sprawie Procedury kontroli finansowej w ZPŻ nr 2

  Zarządzenie nr 18/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 29.09.2010 w sprawie Planu i harmonogramu kontroli zarządczej oraz powołani zespołów ds. kontroli zarządczej

  Zarządzenie nr 19/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 30.09.2010 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego w ZPŻ nr 2 w Kłodzku i powołania Rzecznika do spraw postępowania etycznego w ZPŻ nr 2

  Zarządzenie nr 20/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 04.10.2010 w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne miejsca administracji w ZPZ nr 2

  Zarządzenie nr 21/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 10.11.2010 w sprawie Święta Niepodległości

  Zarządzenie nr 22/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 03.12.2010 w sprawie Mikołajek

  w ZPŻ nr 2

  Zarządzenie nr 23/2010 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 10.12.2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

   

   

  ROK 2009

   

  Zarządzenie nr 1/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 05.01.2009 w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Wewnętrznej na rok 2009

  Zarządzenie nr 2/2009 dyrektora  ZPŻ nr 2 z dnia 06.02.2009 w sprawie powołania Zespołu powypadkowego

  Zarządzenie nr 3/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 05.03.2009 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla pracowników administracji i obsługi w ZPŻ nr 2

  Zarządzenie nr 1/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 05.01.2009 w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Wewnętrznej na rok 2009

  Zarządzenie nr 4/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 05.03.2009 w sprawie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej

  Zarządzenie nr 5/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 06.03.2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

  Zarządzenie nr 5a/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 06.03.2009 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony p-poż, ewakuacji pracowników i dzieci Zespołu

  Zarządzenie nr 9/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 16.06.2009 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr w2 w Kłodzku

  Zarządzenie nr 10/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 25.06.2009 w sprawie zabezpieczenia sal, w których montowana będzie winda

  Zarządzenie nr 11/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 25.06.2009 w sprawie dnia wolnego za święta przypadające w sobotę

  Zarządzenie nr 12/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 01.07.2009 w sprawie Regulaminu organizacyjnego ZPŻ nr 2

  Zarządzenie nr 12a/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 31.07.2009 w sprawie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w pomieszczeniach jadalni od 01.08.2009 ze względu na zakończenie I etapu remontu nowej kuchni.

  Zarządzenie nr 13/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 13.08.2009 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

  Zarządzenie nr 14/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 13.08.2009 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Joanny Kowalskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

  Zarządzenie nr 15/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 09.11.2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w ZPŻ nr 2

  Zarządzenie nr 16/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 09.11.2009 w sprawie Regulaminu rekrutacji Dzieci do ZPŻ nr 2 w Kłodzku

  Zarządzenie nr 17/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 09.11.2009 w sprawie Regulaminu Gospodarowania ZFŚS w ZPZ nr 2 w Kłodzku

  Zarządzenie nr 18/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 09.11.2009 w sprawie Regulaminu przyznawania nagrody dyrektora dla pracowników administracji i obsługi ZPZ nr 2 w Kłodzku

  Zarządzenie nr 19/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 14. 12.2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  Zarządzenie nr 20/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 29.12.2009 w sprawie Planu Kontroli Wewnętrznej na rok 2010

  Zarządzenie nr 21/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 29.12.2009 w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

  Zarządzenie nr 22/2009 dyrektora ZPŻ nr 2 z dnia 29.12.2009 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego ZPŻ nr 2

   

   


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP - Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2 w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2011-05-18 13:44:03
  Aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
  Odslon: 282

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  Obsługa techniczna C.I. Pulsar