menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • BRAK ZAOKRĄGLEŃ
  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
  ODPADAMI KOMUNALNYMI
  czytaj więcej


  NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA
  ODPADAMI KOMUNALNYMI W KŁODZKU
  czytaj więcej


  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
  KOMUNALNYCH Z MIASTA KŁODZKO
  czytaj więcej


  TERMINY ODBIORU ODPADÓW
  WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTYCH OPON
  czytaj więcej  PORADNIK INTERESANTA
  KARTY USŁUG
  (sposób przyjmowania i załatwiania spraw)


  -><-
  Administracja
  Zawiadomienie Burmistrza Miasta Kłodzka o prowadzonym ogólnopolskiem programie pn: Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach (2015-2019).

  CZYTAJ WIĘCEJ >>>>

  Redaktor serafin dnia 04-08-2015 o godz. 08:51:40


  ->UWAGA! Ważne zmiany od 1 marca 2015 r.<-
  Administracja
  Od 1 marca rusza System Rejestrów Państwowych, do którego będą miały dostęp wszystkie urzędy gminne w Polsce. Będzie on centralną bazą zawierającą m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ >>>>

  Redaktor serafin dnia 27-02-2015 o godz. 08:37:14


  -><-
  Administracja

  WAŻNE DLA KOMBATANTÓW I OFIAR REPRESJI WOJENNYCH!

  CZYTAJ WIĘCEJ >>>>

  Redaktor serafin dnia 22-01-2015 o godz. 14:19:48


  ->KOMUNIKAT<-
  Administracja
  Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2013r. następuje likwidacja kasy w Urzędzie Miasta w Kłodzku 

  Wszelkie wpłaty i wypłaty BEZ PROWIZJI będzie można dokonywać w: 
  1. Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego Kłodzko pl. B. Chrobrego 1 - budynek ratusza od strony Straży Miejskiej
  2. Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego Kłodzko, ul. S. Okrzei 1 
  3. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Oddział Kłodzko, ul. Rodzinna 81

  CZYTAJ WIĘCEJ >>>>

  Redaktor serafin dnia 20-05-2013 o godz. 11:10:07


  -><-
  Administracja
  Burmistrz Miasta Kłodzka informuje o wszczęciu postępowania na wyłonienie koncesjonariusza w zakresie świadczenia usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

  CZYTAJ WIĘCEJ >>>>

  Redaktor serafin dnia 23-02-2012 o godz. 14:26:05


  ->OGŁOSZENIE !<-
  Administracja

  CZYTAJ WIĘCEJ >>>>

  Redaktor serafin dnia 19-01-2009 o godz. 13:18:54


  ->CERTYFIKAT ISO<-
  Administracja

  CZYTAJ WIĘCEJ >>>>

  Redaktor Serafin dnia 14-08-2008 o godz. 14:27:12


  ->OPŁATY NA KONTO!!!<-
  Administracja
  Uprzejmie informujemy, że opłaty z tytułu - podatków, opłat, należności z tyt. zakupu nieruchomości, opłaty skarbowej można dokonać na konto:

  Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko
  ul. Rodzinna 81
  Nr konta:
       62 9588 0004 7100 1010 2000 0020
     

  CZYTAJ WIĘCEJ >>>>

  Redaktor Serafin dnia 05-04-2007 o godz. 12:15:21


  ->Akcja Społeczna ,,Przejrzysta Polska" archiwum<-
  Administracja

  Zadania realizowane przez Urząd Miasta w Kłodzku w ramach Akcji Społecznej ,,Przejrzysta Polska"

  CZYTAJ WIĘCEJ >>>>

  Redaktor Zielinska dnia 11-05-2005 o godz. 12:42:44


  Elektroniczna
  skrzynka podawcza  TJM


  Karta
  DUŻA RODZINKA

  Profil Zaufany

  ANKIETA

  WYPEŁNIJ ANKIETĘ


  Kto Online


  Aktualnia liczba czytelników: 7


  BIP UM KŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Aktualizacje
 • Nowe strony
 • Pobierz programy

 • BIP jednostek org.

  > spis tutaj <

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR