menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Burmistrz
  Burmistrz Miasta Kłodzka 

  Michał Jan Piszko 
  (ur. 7 stycznia 1981 w Kłodzku) – samorządowiec, członek Platformy Obywatelskiej RP, wcześniej asystent społeczny posła Jakuba Szulca i radny Rady Miejskiej w Kłodzku.
         W 2001 ukończył Technikum Budowlane w Kłodzku (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego). Jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Wrocławskim (2006) oraz Podyplomowego Studium Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Społecznych UWr. (2006).
         W latach 2005–2006 prowadził własną działalność gospodarczą – konsulting i doradztwow zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE. W latach 2006-2007 był pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a w latach 2007-2008 – w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na samodzielnym stanowisku ds. pozyskiwania funduszy unijnych.
        W 2009 został asystentem, a później doradcą sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca, gdzie pracował do końca 2011. W okresie 2012–2014 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.
         Od 2003 jest członkiem Platformy Obywatelskiej. W latach 2010-2011 działał w Stowarzyszeniu „Młodzi Demokraci” w regionie dolnośląskim (m.in. był przewodniczącym koła kłodzkiego). W wyborach samorządowych w 2010 zdobył mandat radnego Rady Miejskiej w Kłodzku w okręgu nr 2.

                      


  Wiesław Tracz- Zastępca Burmistrza Kłodzka


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a: Magdalena Serafin

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-06-28 23:09:15
  Aktualizacja: 2015-01-13 10:03:34
  Odslon: 23822

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR