menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Skargi i wnioski
  Kategoria sprawy: Sposób załatwiania i przyjmowania skarg

  Zakres sprawy: Sposób postępowania w sprawach skarg i wniosków.

  Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów – z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.Nr 5/2002 , poz. 46).
  2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98/2000 poz. 1071 z późn. zm.).
  • Załatwianie spraw – Art. 35 i Art. 36
  • Przyjmowanie skarg i wniosków - Art. 221-260 (skargi, wnioski, nadzór i kontrola) – Dział VIII

  W sprawie postępowania ze skargami i wnioskami w Urzędzie Miasta w Kłodzku reguluje:

  • Zarządzenie nr 19/2011 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2011 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kłodzka.
  • Zarządzenie nr 36/2011 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.03.2011 w sprawie przyjmowania skarg i wniosków od mieszkańców Miasta Kłodzka  

  Forma załatwienia spraw:

  Burmistrz Miasta i jego zastępcy przyjmują mieszkańców miasta w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek.

  Skargi i wnioski kierowane do Burmistrza Miasta ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków prowadzonych przez tut. Wydział Organizacyjny. 

  Termin załatwienia spraw:

  Zgodnie z Art. 35 KPA – skargi i wnioski rozpatrywane bezzwłocznie. Termin udzielenia odpowiedzi – 1 miesiąc ( jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. 

   

  Analiza skarg i wniosków  I półrocze 2015r.
   
   
   
  W  ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta -  6 skarg
   
  Z czego załatwionych:
  •             skarga zasadna - 3
  •             skarga bezzasadna – 2
  •             skarga pozostawiona bez rozpatrzenia - 1
  •             skarga wycofana -0
   
  Skargi dotyczące:
  •             terminowości załatwienia spraw - 2
  •             lokali mieszkalnych – 0
  •             - inne 3

  Analiza skarg i wniosków za 2014 rok

   

  W  2014 roku ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 7 skarg

  Z czego załatwionych:

  • wyjaśniająco, informująco – 0
  • w trakcie załatwiania - 0
  • skarga zasadna - 2
  • skarga bezzasadna - 5
  • skarga wycofana -0

   

  Skargi dotyczące:

  • terminowości załatwienia spraw - 1
  • lokali mieszkalnych – 1
  • inne - 5
   Analiza skarg i wniosków za  2013 rok

   

   

  W  2013 roku ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 7 skarg 

  Z czego załatwionych: 

  • wyjaśniająco, informująco – 2
  • w trakcie załatwiania - 1
  • pozytywanie -1
  • skarga bezzasadna - 3
  • skarga wycofana -0

   

   Skargi dotyczące:

  • terminowości załatwienia spraw - 0
  • lokali mieszkalnych –  2
  • inne - 5   Analiza skarg i wniosków za  2012 rok

  W  2012 roku ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 4 skarga.

  Z czego załatwionych: 

  • negatywnie - 2
  • wyjaśniająco, informująco – 0
  • w trakcie załatwiania - 0
  • pozytywanie -2
  • skarga bezzasadna - 0
  • skarga wycofana -0

   Skargi dotyczące:

  • terminowości załatwienia spraw - 2
  • lokali mieszkalnych –  0
  • inne - 2


   Analiza skarg i wniosków za  I półrocze  2011 rok

   

   

  W  I półroczy 2011 roku ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 21 skarg, w tym do rozpatrzenia przez Radę Miejską –12 skarg

  Z czego załatwionych: 

  • negatywnie - 0
  • wyjaśniająco, informująco – 5
  • w trakcie załatwiania - 4
  • pozytywanie -2
  • skarga bezzasadna - 9
  • skarga wycofana -1

   Skargi dotyczące:

  • terminowości załatwienia spraw - 3
  • lokali mieszkalnych –  3
  • inne - 15

    Analiza skarg i wniosków za  2010 rok

  W  2010 roku ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 34 skarg, w tym do rozpatrzenia przez Radę Miejską –19 skarg

  Z czego załatwionych: 

  • negatywnie - 0
  • wyjaśniająco, informująco – 8
  • w trakcie załatwiania - 5
  • pozytywanie -4
  • skarga bezzasadna - 15
  • skarga pozostawiona bez rozpoznania -2

   Skargi dotyczące:

  • terminowości załatwienia spraw - 5
  • lokali mieszkalnych –  9
  • inne - 20

    

  Analiza skarg i wniosków za  2009 rok

  W 2009 roku ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 37 skarg, w tym do rozpatrzenia przez Radę Miejską – 18 skargi

  Z czego załatwionych: 

  • negatywnie - 2
  • wyjaśniająco, informująco – 8
  • w trakcie załatwiania - 1
  • pozytywanie -5
  • skarga bezzasadna - 22
  • przekazano do załatwienia wg. właściwości - 0

   Skargi dotyczące:

  • terminowości załatwienia spraw - 4
  • lokali mieszkalnych – 8
  • inne -25

    


   Archiwum do pobrania>>> 

    Zamieściła: Magdalena Serafin


  Opracował/a: Ewa Jóżwiak

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a: Magdalena Serafin

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-06-28 23:53:37
  Aktualizacja: 2015-07-01 15:37:35
  Odslon: 5622

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR