menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
                                        NA ŻYCZENIA KLIENTA !!!  
                                     DRUKUJEMY KARTY USŁUG 
                        Z  BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

  Program Ochrony Środowiska do pobrania>>>

  1.WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB/I KRZEWÓW 

  2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  3.  Wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiebiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezopływowych i transportu nieczystości ciekłych

  4. Wydanie zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców dziłalności w zakresie:ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalania zwłok zwierzęcych i ich części

  5. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

  6. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  7. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  8. Wzór deklaracji śmieciowej 

  9.ZGŁOSZENIE AWARYJNEGO ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO do pobrania>>> 

  10..W N I O S E K na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg. więcej>>> 

  11. W N I O S E K w sprawie wydania zezwolenia na usytuowanie w pasie drogowym r e k l a m y więcej>>> 

  12. W N I O S E K o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz na mieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi. więcej>>> 

  13. W N I O S E K o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej więcej>>> 

  14. W N I O S E K o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego* lub obiektów budowlanych* więcej>>>

  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2009-03-06 14:43:01
  Aktualizacja: 2015-08-19 09:12:46
  Odslon: 5390

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR