menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Wydział Spraw Społecznych
  NA ŻYCZENIA KLIENTA !!! 
  DRUKUJEMY KARTY USŁUG
  Z  BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ 


  PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE do pobrania>>>

  „Książki naszych marzeń”  do pobrania>>>

  "Programu rozwoju oświaty Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2014 – 2020” do pobrania>>>

  WAŻNE !!!
  NOWE WZORY OFERTY, UMOWY I SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
   
  W dniu 10 stycznia 2011 r. ogłoszone zostało nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. umowy i sprawozdania
  z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 10 stycznia 2011 Nr 6, poz. 25). Od dnia 18 stycznia 2011 r. obowiązują nowe wzory ww. dokumentów.  Stare wzory oferty, sprawozdania i umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146) traci moc!!  
   
  NOWE ROZPORZĄDZENIE z 10 stycznia 2011 r. – do pobrania>>>
   
  WZÓR NOWEJ OFERTY (zał. nr 1 do rozporządzenia) – do pobrania>>>

  RAMOWY WZÓR UMOWY OWSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (
  zał. nr 2 do rozporządzenia) – do pobrania>>>

  NOWY WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

  (zał. nr 3 do rozporządzenia) –
  do pobrania>>>
   
   
  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-10-15 01:23:55
  Aktualizacja: 2015-10-22 13:43:28
  Odslon: 9438

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR