menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Organizacja Urzędu
  Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta  w Kłodzku więcej>>>

  Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 3 marca 2014r.
    w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kłodzka więcej>>>

  Zarzadzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18 października 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatudniania w formie telepracy w Urzędzie Miasta Kłodzka  więcej>>>

  Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 30/2011 z dnia 8 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Kłodzka  więcej>>>

  Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Miasta Kłodzka  z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kłodzka 
  więcej >>>

  Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1 marca 2011r. w sprawie 
  nadania Reguliminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kłodzka
  wiecej>>>

  Zarządzenie nr 30/2011 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 marca  2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2009 Burmistrza Miasta Kłodzka  z dnia 02.04.2009  w sprawie wprowadzenia Reguliminu Pracy w Urzędzie Miasta Kłodzka więcej>>>

  -----------------------------------------------------------------------------  Archiwum do pobrania>>>
    


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a: Magdalena Serafin

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-06-28 23:43:20
  Aktualizacja: 2015-06-23 14:19:44
  Odslon: 27188

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR