menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko
  2015r.

  III kwartał

  Rb-NDS do pobrania>>>

  Rb-N do pobrania>>>

  Rb-Z do pobrania>>>

  Rb-27S do pobrania>>>

  Rb-28S do pobrania>>>


  Uchwała Nr III/179/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 września 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kłodzka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. (21.09.2015r.) do pobrania>>> 

  Zarządzenie Nr 208.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie przeedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2015 roku

  II kwartał

  Rb-NDS do pobrania>>>

  Rb-N do pobrania>>>

  Rb-Z do pobrania>>>

  Rb-27S
  do pobrania>>>

  Rb-28S do pobrania>>>


  Uchwała Nr III/94/2015 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kłodzka sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2014r. (30.04.2015r.)
  do pobrania>>>

  I kwartał

  Rb-NDS
  do pobrania>>>

  Rb-N  do pobrania>>>

  Rb-Z do pobrania>>>

  Rb-27S do pobrania>>>

  Rb-28S do pobrania>>>


  Zarządzenie nr 68.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014r.

  Uchwała Nr III/42/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
  Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2015 r.  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Kłodzku Nr IV/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 
  2015-2025 oraz w uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Miejskiej Kłodzko 
  Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. (6.02.2015r.)
  do pobrania>>>


  2014r.

  Zarzadzenie Nr 236.0050.2014 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17.11.2014r.)
  do pobrania>>>

  Uchwała Nr III/205/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 września 2014r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kłodzka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014rok. (25.09.2014r.) do pobrania>>>


  Zarządzenie Nr 171.0050.2014  Burmistrza Miasta Kłodzka  z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2014 r. (29.08.2014r.) do pobrania>>>

  Sprawozdania 

  IV kwartał

  Rb-NDS
  do pobrania>>>

  Rb-N do pobrania>>>

  Rb-Z do pobrania>>>

  Rb-27S do pobrania>>>

  Rb-28S do pobrania>>>


  III kwartał 

  Rb-NDS
  do pobrania>>>

  Rb-N do pobrania>>>

  Rb-Z do pobrania>>>

  Rb-27S do pobrania>>>

  Rb-28S do pobrania>>>  II kwartał

  Rb-NDS
  do pobrania>>>

  Rb-N do pobrania>>>

  Rb-Z do pobrania>>>

  Rb-27S do pobrania>>>

  Rb-28S do pobrania>>>


  I kwartał

  Rb-NDS
  do pobrania>>>

  Rb-N do pobrania>>>

  Rb-Z do pobrania>>>

  Rb-27S do pobrania>>>

  Rb-28S do pobrania>>>


  Uchwała Nr III/98/2014 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kłodzka sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2013 rok (29.04.2014r.) do pobrania>>>

  Zarządzenie Nr 53.0050.2014 Burmistrza Miasta kłodzka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok (31.03.2014) do pobrania>>>

  UCHWAŁA Budżetowa na rok 2014 Gminy Miejskiej Kłodzko NR XLI/462/2013 z dnia 20 GRUDNIA 2013R do pobrania>>>

  Uchwała  Nr III/4/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie opiinii o prawidłowości kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLI/461/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko oraz w uchwale budżetowej na rok 2014 Gminy Miejskiej Kłodzko Nr XLI/462/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. do pobrania>>>


  2013r. 

  Uchwała Nr III/267/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kłodzka  projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 do pobrania>>>

  Uchwała Nr III/268/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014. do pobrania>>>


  Zarządzenie Nr 246/0050/2013  Burmistrza Miasta Kłodzka  z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej  Gminy Miejskiej Kłodzko na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ( 15.11.2013r.) do pobrania>>>


  Zarządzenia Nr 174/0050/2013 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 sierpnia 2013
  r. w sprawie przedłożenia informacji
  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2013 r.(02.09.2013r.)do pobrania>>>  Sprawozdania 

  I kwartał

  Rb-NDS
  do pobrania>>>

  Rb-N   do pobrania>>>

  Rb-Z do pobrania>>>

  Rb-27S do pobrania>>>

  Rb-28S do pobrania>>>

   II kwartał

  Rb-NDS
  do pobrania>>>

  Rb-N   do pobrania>>>

  Rb-Z do pobrania>>>

  Rb-27S do pobrania>>>

  Rb-28S do pobrania>>>

   III kwartał

  Rb-NDS
  do pobrania>>>

  Rb-N do pobrania>>>

  Rb-Z do pobrania>>>

  Rb-27S do pobrania>>>

  Rb-28S do pobrania>>>

  IV kwartał 

  Rb- NDS do pobrania>>>

  Rb-N do pobrania>>>

  Rb-Z do pobrania>>>

  Rb-27S do  pobrania>>>

  Rb-28s do pobrania>>>

   Uchwała Nr III/87/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kłodzka sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. (08.05.2013r. )
  do pobrania>>>

  Zarządzenie nr 52/0050/2013 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012r. do pobrania>>>

  Uchwała Nr III/6/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przyjętej w uchwale Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXIX/327/2012 z 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013-2024 oraz w uchwale budżetowej na rok 2013 Gminy Miejskiej Kłodzko nr XXIX/328/12 z dnia 18 grudnia 2012r. do pobrania>>>

  UCHWAŁA Nr XXIX/327/2012 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  z dnia 18 grudnia 2012  roku  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013 – 2024
  do pobrania>>> 

  UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 
  GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO Nr XXIX/328/20012  z dnia 18 grudnia 2012 roku do pobrania>>>

  Uchwała Nr III/276/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Miejskiej Kłodzko przedstawionego w prejekcie uchwały budżetowej na rok 2013 (19.12.2012r.) do pobrania>>>

  Uchwała Nr III/274/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kłodzko projekcie uchwały budżetowej na 2013rok (19.12.2012r.) do pobrania>>>


  Uchwała Nr III/277/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.(19.12.2012r.)  do pobrania>>>

  Zarządzenie Nr 228/0050/2012 Burmistrza Miasta Kłodzka  z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  (15.11.2012r.) do pobrania>>>


  Archiwum do pobrania >>>


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a: Magdalena Serafin

  Zmiany treści:
  22.07.2010,29.07,2010, 30.08.2010,27.10.2010 29.10.2010,15.11.2010 21.03.2011
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2004-03-19 00:31:06
  Aktualizacja: 2015-10-30 10:22:30
  Odslon: 12419

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR