menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Wybory uzupeniające do Rady Miejskiej w Kłodzku  Więcej informacji na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 

  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 28 października 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kłodzku przeprowadzonych w dniu 25 października 2015r. więcej>>>  Kalendarz Wyborczy więcej>>>  Wzór zgłoszenia kandydatów więcej>>>  Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku z dnia 22 października 2015r. więcej>>>  Informacja w sprawie składu Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 1 - wybory uzupełniające więcej>>>  Zarządzenie Nr 269.0050.2015
  Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kłodzku zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku więcej>>>  Uchwała Nr 3/2015 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kłodzku  z dnia 9 października 2015r. w sprawie wyyboru zastępcy przewodniczącego komisji więcej>>>  Uchwała Nr 7/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku z dnia 7 października 2015r. w sprawie odwołania członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kłodzku więcej>>>  Uchwała nr 8/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku z dnia 9 października 2015r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kłodzku więcej>>>  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku z dnia 28 września 2015r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kłodzku w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 25 października 2015r. więcej>>>  Informacja
  Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku z dnia 22 września 2015 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych więcej>>>  Informacja w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej upływa w dniu 25 września 2015 r. o godz.15.30 więcej>>>

  Zarządzenie Nr 254.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespodencyjnego 


  Miejska Komisja Wyborcza w Kłodzku zawiadamia o losowaniu numerów list kandydatów komotetów wyborczych do pobrania>>>  Zarządzenie Nr 238.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.09.15 r.w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta w Kłodzku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania.  Zarządzenie Nr 237.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.09.15 r.w sprawie powołania gminnego koordynatora informatycznej obsługi wyborów zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  Zarządzenie Nr 236.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 września 2015r. w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  więcej>>>  Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku z dnia 2 września 2015r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów  do pobrania>>>  Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku z dnia 2 września 2015r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku do popobrania>>>  Uchwała Nr 1/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku z dnia 2 września 2015r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji do pobrania>>>  Uchwała Nr 2/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku z dnia 2 września 2015r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji do pobrania>>>  Postanowienie Nr 14/15 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku do pobrania>>>

   

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA
  z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie okręgu wyborczego na terenie Miasta Kłodzka jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej do pobrania>>>

  dnia 2 września 2015r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów  z dnia 2 września 2015r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku z dnia 2 września 2015r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji  z dnia 2 września 2015r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji  z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie okręgu wyborczego na terenie Miasta Kłodzka jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

   
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu   o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku do pobrania>>>

  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych do pobrania>>>  Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 323 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupeniajacych do Rady Miejskiej w Kłodzku do pobrania>>>  Zarządzenie Nr 323 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupeniających do Rady Miejskiej w Kłodzku do pobrania>>>


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2015-08-06 08:40:01
  Aktualizacja: 2015-10-29 12:11:21
  Odslon: 663

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR