menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej


 • Wykaz kont UMK

  Wydział Finansowo-Budżetowy informuje, iż uległy zmianie numery rachunków bankowych Gminy Miejskiej w Kłodzku Od dnia 30.12.2008 roku Gmina obsługiwana będzie przez

  Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinia o/Kłodzko
  ul. Rodzinna 81

  nazwa
  Numer r-ku
  Dochody
  (podatki, opłaty, należności   z tyt. zakupu nieruchomości, opłata skarbowa)
  62 9588 0004 7100 1010 2000 0020
  Wydatki
  (rachunek pomocniczy, realizacja wypłat)
  83 9588 0004 7100 1010 2000 0030
  Depozyty
  ( wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, opłata za dawód osobisty)
  28 9588 0004 7100 1010 2000 0050
  Organ
  ( rachunek bieżący Gminy Miejskiej Kłodzko, wpływające subwencje, dotacje,  zasilanie jednostek budżetowych Gminy)
  41 9588 0004 7100 1010 2000 0010
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  07 9588 0004 7100 1010 2000 0040

           SWIFT 
  PL ( numer konta 26 cyfrowy)   GBWCPLPP


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2005-01-28 10:11:09
  Aktualizacja: 2013-01-15 11:15:46
  Odslon: 6437

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR