menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Komisje Rady Miejskiej w Kłodzku

  KADENCJA 2014-2018

  Plan Pracy Rady Miejskiej w Kłodzku na 2015 rok
  do pobrania>>>

  SKŁADY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 

  Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Kłodzku
  Plan pracy Komisji do pobrania>>>

  1. Tomasz Karolczak - Przewodniczący komisji
  2. Aneta Łosiewicz - Z-ca Przewodniczącego komisji
  3. Jacek Banecki - Członek komisji
  4. Damian Ślak - Członek komisji
  5. Ryszard Wójcik - Członek komisji
  6. Tomasz Żabski - Członek komisji


  Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Kłodzku
  Plan pracy Komisji do pobrania>>>


  1. Jacek Banecki - Przewodniczący komisji
  2. Wojciech Łyszkiewicz - Z-ca Przewodniczącego komisji 
  3. Zdzisław Duda - Członek komisji
  4. Tadeusz Kmiecik - Członek komisji
  5. Jacek Kubicki - Członek komisji
  6. Zbigniew Nowak - Członek komisji
  7. Lech Surówka - Członek komisji
  8. Damian Ślak - Członek komisji
  9. Renata Urbaniak - Członek komisji
  10. Zdzisława Woźniak-Krupska - Członek komisji
  11. Ryszard Wójcik - Członek komisji

  Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kłodzku
   
  Plan pracy Komisji do pobrania>>>

  1. Jacek Kubicki - Przewodniczący komisji
  2. Anna Karolczak - Z-ca Przewodniczącego komisji
  3.
  Armin Jarosz - Członek komisji
  4. Adam Kwas - Członek komisji
  5.
  Lucyna Świst - Członek komisji
  6.Leszek Rogalewski - Członek komisji

  Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kłodzku
  Plan pracy Komisji do pobrania>>>


  1. Damian Ślak - Przewodniczący komisji
  2. Lucyna Świst - Z-ca Przewodniczącego komisji
  3.
  Zdzisława Górska -  Członek komisji
  4.
  Armin Jarosz - Członek komisji
  5. Anna Karolczak - Członek komisji
  6. Jacek Kubicki - Członek komisji
  7. Zdzisława Woźniak-Krupska - Członek komisji
  8. Tomasz Żabski - Członek komisji

  Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Kłodzku
  Plan Pracy Komisji do pobrania>>>


  1. Wojciech Łyszkiewicz - Przewodniczący komisji
  2. Renata Urbaniak - Z-ca Przewodniczącego komisji
  3. Jacek Banecki - Członek komisji
  4. Zdzisław Duda -  Członek komisji
  5. Stanisław Ferenc - Członek komisji
  6. Zdzisława Górska - Członek komisji
  7. Tomasz Karolczak - Członek komisji
  8. Tadeusz Kmiecik - Członek komisji
  9. Zbigniew Nowak - Członek komisji
  10. Lech Surówka - Członek komisji
  11. Lucyna Świst - Członek komisji
  12. Ryszard Wójcik - Członek komisji


  Komisja Rewizyjna
  Plan Pracy Komisji  do pobrania>>> 

  1. Adam Kwas - Przewodniczący komisji
  2. Aneta Łosiewicz - Z-ca Przewodniczącego komisji
  3. Jacek Banecki - Członek komisji
  4. Tomasz Karolczak - Członek komisji
  5. Wojciech Łyszkiewicz - Członek komisji
  6. Anna Karolczak - Członek komisji

  Dorażna komisja  ds. lokalowych

  1. Anna Karolczak - Przewodniczący komisji
  2. Damian Ślak - Z-ca Przewodniczącego komisji
  3. Zdzisław Duda - Członek komisji
  4. Stanisław Ferenc - Członek komisji
  5. Zdzisława Górska - Członek komisji
  6. Adam Kwas - Członek komisji
  7. Aneta Łosiewicz - Członek komisji
  8. Leszek Rogalewski - Członek komisji
  9. Lech Surówka - Członek komisji  Archiwum 
  do pobrania>>>

  Archiwum Rady Miejskiej w Kłodzku  do pobrania>>>

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Opracował/a: Biuro Rady

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a: Magdalena Seafin

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-06-28 23:03:16
  Aktualizacja: 2015-03-30 13:15:34
  Odslon: 7739

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR