menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Informacja o stanie mienia gminnego
   
  Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko za okres sprawozdawczy od 30 marca 2014r. do 29 marca 2015 r więcej>>>

  Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko za okres sprawozdawczy od 30 marca 2013r. do 29 marca 2014r. więcej>>>

  Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko za okres  sprawozdawczy od 30 marca 2012r. do 29 marca 2013r. (15.04.2013r.) więcej>>> 

  Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko za okres  sprawozdawczy od 30 marca 2011r. do 29 marca 2012 r. więcej>>>

  Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko za okres  sprawozdawczy od 1 października 2009r. do 29 marca 2011r. więcej>>>

  Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kłodzko
  Za okres sprawozdawczy od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 więcej>>> 

  Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kłodzko
  Za okres sprawozdawczy od 1 października 2006 r. do 30 września 2007 r. więcej>>>

  Analikza wykorzystania mienia gminnego za 2006 rok. więcej>>>

  Analiza wykorzystania mienia gminnego  za rok 2005 więcej>>>

  Informacja o stanie mienia gminnego  stan na listopad 2004 roku 
  więcej>>>  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a: Magdalena Serafin

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-07-11 14:31:26
  Aktualizacja: 2015-03-31 15:09:21
  Odslon: 5398

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR