menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Podatki i Opłaty
                                         Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko
                                                              ul. Rodzinna 81
                                                     Nr konta:   62 9588 0004 7100 1010 2000 0020

  Kwartalna informacja o udzielanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres  od 1 kwietnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku (21.08.2015r.) do pobrania>>>
  --------------------------------
  Na podstawie art. 37ust.1 pkt. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. /Dz. U. z 2013r. Nr 885 ze zm.), Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg:odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łacznie 500 zł. w 2014r. (28.05.2015r.) do pobrania>>>
  ----------------------------------
  Na podstawie art. 37ust.1 pkt. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. /Dz. U. z 2013r. Nr 885 ze zm.), Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku (28.05.2015r.) do pobrania >>>

  -----------------------------------
  Kwartalna informacja o udzielanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015r.(04.05.2015r.) do pobrania>>>
  -------------------------------------
  Kwartalna informacja o udzielanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 września 2014 do 31 grudnia 2014r. (04.02.2015r.) do pobrania>>>
  -------------------------------------
  Kwartalna informacja o udzielanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1lipca do 30 września 2014r.(04.02.2015r.) do pobrania>>>

  --------------------------------------
  Kwartalna informacja o udzielanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1kwietnia 2014 do 30 czerwca 2014 do pobrania>>>

  ----------------------------------------
  Kwartalna informacja o udzielanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 stycznia2014 do 31 marca 2014. do pobrania>>>

  -----------------------------------------
  Na podstawie art. 37ust.1 pkt. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. /Dz. U. z 2013r. Nr 885 ze zm.), Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku do pobrania>>>


  Na podstawie art. 37ust.1 pkt. 2 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. /Dz. U.z 2013r. Nr 885 ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia:
  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowosci prawnej, którym w zakresie podatków lup opłat udzielono ulg:odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łacznie 500zł. w 2013r do pobrania>>>

  -------------------------------------------
  Na podstawie art. 37ust.1 pkt. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku do pobrania>>>


  Na podstawie art. 37ust.1 pkt. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia:
  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowosci prawnej, którym w zakresie podatków lup opłat udzielono ulg:odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łacznie 500zł. w 2012r do pobrania>>>

  ---------------------------------------------
  Na podstawie art. 37ust.1 pkt. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku do pobrania>>>

  Na podstawie art. 37ust.1 pkt. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia:
  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowosci prawnej, którym w zakresie podatków lup opłat udzielono ulg:odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łacznie 500zł. w 2011r. do pobrania>>>

  -----------------------------------------------
  Na podstawie art. 37ust.1 pkt. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia:
  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowosci prawnej, którym w zakresie podatków lup opłat udzielono ulg:odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łacznie 500zł. w 2010r. do pobrania>>>

  Na podstawie art. 37ust.1 pkt. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku do pobrania>>>
  ------------------------------------
  Na podstawie art. 37ust.1 pkt. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. /Dz. U. Nr 157, poz. 2140/ Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia: do pobrania>>>

  Na podstawie art. 14 pkt. 2 lit. e ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/ Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia: do pobrania>>>

  ------------------------------------
  Na podstawie art. 14 pkt. 2 lit. e ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/ Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia:  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg: odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2008r. więcej>>>
  ----------------------------------
  Na podstawie art. 14 pkt. 2 lit. e ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/ Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia:  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg: odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2007r.więcej>>> 

  Na podstawie art. 14 pkt. 2 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/ Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia:  wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej więcej>>>

  -------------------------------------------------------

  Na podstawie art. 14 pkt. 2 lit. e ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/ Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia:  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg: odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2006r. 
  do pobrania>>> 
   

  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a: Magdalena Serafin

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-07-14 14:04:03
  Aktualizacja: 2015-08-21 08:37:31
  Odslon: 13630

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR