WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • BIP UM KŁODZKO
 • WWW KŁODZKO

 • Zawartość Biuletynu
 • Dane placówki
 • Statut
 • Organizacja
 • Funkcje organów
  ___placówki
 • Przedmiot działalności
 • Harmonogram imprez
  ___przedszkolnych
 • Harmonogram
  ___konkursów i wystaw
 • Zestaw programów
 • Wydarzenia

 • Szukaj  Organizacja
  Dyrektor: mgr Hanna Franke
  Wicedyrektor: mgr Bożena Machoś


  Nauczyciele:

  1.

  mgr

  Dagmara

  Andrzejewska 

  2.

  mgr

  Małgorzata

  Błądek

  3.

  mgr

  Anna

  Doringer

  4.

  mgr

  Katarzyna

  Gross

  5.

  mgr

  Wioletta

  Kozłowska

  6.

  mgr

  Elżbieta

  Kuczaj

  7.

  mgr

  Dagmara

  Kutrzuba

  8.

  mgr 

  Mariola

  Łazarowicz

  9.   Kinga  Jastrzębska

  10.

  mgr

  Anna

  Machacka

  11.

  mgr

  Aneta

  Puławska

  12.

  mgr

  Wiesława

  Sawicka

  13.

  mgr

  Marta

  Szachniewicz

  14.

  mgr

  Kamila

  Warachim

  Placówka działa w oparciu o Arkusz Organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.
  Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25, a w najmłodszej grupie żłobkowej 15.

  W przedszkolu jest 10 grup w tym:

  • 2 grupy żłobkowe,
  • 8 grup przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia,

  W placówce zatrudnione jest 40 osób – 16 nauczycieli i 23 pracowników administracyjno – obsługowych.

  Zespół Przedszkolno – Żłobkowy w roku szkolnym 2014/2015, czynny jest 
  od poniedziałku do piątku w godzinach 630 - 1700.

  Placówka funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem jednego miesiąca przeznaczonego na przerwę wakacyjną – w roku 2014/2015 jest to sierpień, ustalonego w porozumieniu z organem prowadzącym, zgodnie z zatwierdzonym  Arkuszem Organizacyjnym.

  Czas zajęć dostosowany jest do wieku i możliwości dzieci.

  Nauczyciel ma obowiązek dokumentowania prowadzonych przez siebie zająć
  ( obowiązującą dokumentację oraz zasady jej prowadzenia określają odrębne przepisy).
  Organizację pracy w poszczególnych grupach określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela zatwierdzony przez dyrektora, z uwzględnieniem zasad higieny i ochrony zdrowia.
  W poszczególnych grupach tworzy się na podstawie ramowego rozkładu dnia
  rozkład szczegółowy uwzględniający potrzeby dzieci w poszczególnym wieku.

  Wysokość stawki żywieniowej oparta jest na kalkulacji /zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi / ustalana jest przez dyrektora, intendenta w porozumieniu z Radą Rodziców.

  Wysokość opłaty za przedszkole  regulowane jest
   UCHWAŁĄ NR V/56/2011 RADY MIEJSKIEJ w Kłodzku z dnia 24 lutego 2011 r. ze zmianami i wynosi 1 zł za każdą zadeklarowaną godzinę świadczenia ponad czas niezbędny na realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (tj. powyżej 5 godzin dziennie).

  Opłata miesięczna za przedszkole: 
  1zł razy ilość zadekalrowanych godzin godzin ponad realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego razy liczba dni roboczych w miesiącu. Z opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole nie ma odpisów.   Wysokość opłaty za żłobek regulowane jest UCHWAŁĄ NR XXXVI/408/2013 RADY MIEJSKIEJ w Kłodzku z dnia 27.06.2013 w sprawie ustalenia wysokości   opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 1 oraz Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 2
  i wynosi 1,35zł za każdą ropoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce.

  Opłata miesięczna za żłobek:
  1,35zł razy ilość godzin razy ilość dni roboczych w miesiącu.


  Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 5 zł.
  W przypadku nieobecności dziecka w placówce przysługuje zwrot kosztów wyżywienia za każdy dzień.

  REKRUTACJA DZIECI NA WOLNE MIEJSCA  NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  Nabór dzieci na wolne miejsca  
  do Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego nr 1
  trwa
  od 1.03.2015 do 31.03.2015

  Naborowi na wolne miejsca podlegają dzieci , które nie uczęszczały do naszej placówki.

  Rodzice dzieci uczęszczających
  do II grupy żłobkowej i przedszkola
  wypełniją tylko deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

  Karty zgłoszenia dziecka do żłobka i przedszkola można otrzymać w biurze intendenta lub pobrać z niniejszej strony.

  Uwaga!
           Karty zgłoszenia dziecka do żłobka i przedszkola składamy wraz z oświadczeniem.  Do pobrania ---> DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  Do pobrania --->WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2015-2016

  Do pobrania ---> KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

  Do pobrania ---> OŚWIADCZENIE

  Do pobrania --->  UMOWA CYWILNO-PRAWNA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

  Do pobrania --->  UMOWA CYWILNO-PRAWNA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA

  Do pobrania --> DEKLARACJA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PO REKRUTACJI

  Do pobrania ---> KRYTERIA REKRUTACJI

  Do pobrania ---> TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA PRZEDSZKOLA

  Do pobrania ---> TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA ŻŁOBKA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zatwierdziła: Hanna Franke

  Zamieściła: Dagmara Andrzejewska

   

   

   


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP - Zaspół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1 w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-12-03 14:15:26
  Aktualizacja: 2009-03-04 12:56:48
  Odslon: 3075

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  Obsługa techniczna C.I.Pulsar