menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Programy
  UCHWAŁA NR XVI/181/2011 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 29 GRUDNIA 2011R. sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Starówki, Wyspy Piasek i Fortu Owcza Góra wraz z otuliną w Kłodzku do pobrania>>>
  zal. do pobrania>>>


  UCHWAŁA NR XXXIII/322/2009 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 26 LUTEGO 2009R.
  w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Starówki, Wyspy Piasek i Fortu Owcza Góra wraz z otuliną w Kłodzku
  załącznik


  UCHWAŁA NR XXXIII/323/2009 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 26 LUTEGO 2009R.
  w sprawie przyjęcia dla Miasta Kłodzka Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

  Miejski Plan Reagowania Kryzysowego do pobrania w
  formacie pdf>>>

  Uchwała nr XIX/157/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku  z dnia 24 stycznia 2008r. 
  w sprawie przyjęcia dla miasta Kłodzka Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008


  Załącznik Nr 1do Uchwały nr XIX/156/2004  Rady Miejskiej w Kłodzku  z dnia 29 stycznia 2004r. 
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Kłodzko na rok 2004

  Uchwała nr XXXVIII/306/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kłodzko

  Uchwała
  nr XXXII/269/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a: Magdalena Serafin

  Zmiany treści:
  Na serwerze nie ma pliku archiwalnego385

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2004-02-02 13:53:16
  Aktualizacja: 2008-11-21 14:38:39
  Odslon: 5405

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR