menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE MIASTA KŁODZKA
  ZAGOSPODAROWANIE I ŁAD PRZESTRZENNY MIASTA KŁODZKA

  Politykę przestrzenną oraz kierunki zagospodarowania miasta Kłodzka określają:
  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka” (Uchwała nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 stycznia  2011r., załacznik do uchwały do pobrania>>>)
  2. “Strategia Rozwoju miasta Kłodzka” (Uchwała nr XXVII/153/2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 23 marca 2000 r.).
  Oba te dokumenty określają cele i zadania przestrzennego zagospodarowania naszego miasta. “Studium” określa kierunki kształtowania ładu funkcjonalno – przestrzennego miasta. “Strategia” natomiast respektując zasady zrównoważonego rozwoju formułuje program, cele i zadania strategiczne dla rozwoju miasta. Szczegółowe ustalenia zawierają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

  I.
  Aktualnie kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego rozwoju miasta określają następujące plany miasta:

  1. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY USŁUGOWO – MIESZKANIOWEJ PRZY UL. DUSZNICKIEJ 3 – 9 W KŁODZKU”
  UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX / 362 / 98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 1998 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego nr 22, z dnia 15 lipca 1998, pozycja 150. POWIERZCHNIA: 2,6708 ha.

  2. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ PRZY UL. DUSZNICKIEJ 38 – 42 W KŁODZKU”
  UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX / 363 / 98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 1998 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego nr 22, z dnia 15 lipca 1998, pozycja 151. POWIERZCHNIA: 3,0892 ha.

  3. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. KORYTOWSKIEJ W KŁODZKU”,
  UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX / 364 / 98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 1998 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego nr 22, z dnia 15 lipca 1998, pozycja 152. POWIERZCHNIA –Pow. – 1,2970 ha.

  4. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W KŁODZKU”
  UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX / 366 / 98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 1998 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego nr 22, z dnia 15 lipca 1998, pozycja 153. POWIERZCHNIA – 13,94 ha.

  5. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU”
  UCHWALONY: Uchwałą nr XXIX / 168 / 00 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 kwietnia 2000 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 32, z dnia 8 września 2000, pozycja 543. POWIERZCHNIA: 5,5 ha.

  6. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PO ZLIKWIDOWANEJ KOPALNI KAMIENIA DROGOWEGO PRZY ULICY WIELISŁAWSKIEJ W KŁODZKU”
  UCHWALONY:
  Uchwałą nr XXXVI / 221 / 2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 23 listopada 2000 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 17, z dnia 8 marca 2001, pozycja 162. POWIERZCHNIA: 5,23 ha.

  7. “MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁUDNIOWO - ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA KŁODZKA” (OS. KRUCZKOWSKIEGO I TEREN BEZPOŚREDNIO PRZYLEGŁY)
  UCHWALONY: Uchwałą nr LXIV /392 / 2002 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 10 października 2002r. OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 266 z dnia 31.12.2002r.,pozycja 4481. POWIERZCHNIA: 160 ha.

  8. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWEGO, POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA KŁODZKA” 
  UCHWALONY: Uchwałą nr XIV/ 97 / 2003 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 sierpnia 2003 r. OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr.203 z dnia 28.10.2003r.,pozycja 2860. POWIERZCHNIA: 156 ha.

  9. “ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W KŁODZKU W ZAKRESIE TERENÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ I ŚNIEŻNEJ"
  UCHWALONY: Uchwałą nr XXIX/ 232 / 2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 października 2004 r. OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 262 z dnia 27.12.2004r.,pozycja 4638. POWIERZCHNIA: ok. 7,85 ha.

  10. “ZMIANA W PLANIE MIEJSCOWYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR POŁUDNIOWO ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA KŁODZKA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. KORCZAKA” 
  UCHWALONY: Uchwałą nr XXXVII/297/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 2 czerwca 2005r. OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 133 z dnia 22.07,2005r., pozycja 2694. POWIERZCHNIA: ok. 1,0 ha.

  11. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STAROMIEJSKIEJ DZIELNICY MIASTA KŁODZKA POŁOŻONEJ MIĘDZY ULICAMI: KOŚCIUSZKI, ZAWISZY CZARNEGO, NAD KANAŁEM, TERENAMI POŁOŻONYMI PONIŻEJ ULICY ŁUKASIŃSKIEGO, ULICĄ KOLEJOWĄ, RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ, ULICĄ SKOŚNĄ, PÓŁWIEJSKĄ, NOWY ŚWIAT I NOWORUDZKĄ”
  UCHWALONY: Uchwałą nr XLI/330/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 roku OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 216, poz. 3456 z dnia 17.10.2005r. POWIERZCHNIA: ok. 81,0 ha.

  12. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO MIĘDZY ULICĄ T. KOŚCIUSZKI, RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ, TERENAMI WODONOŚNYMI, ULICĄ J. KORCZAKA I ULICĄ BOHATERÓW GETTA W KŁODZKU”
  UCHWALONY Uchwałą nr XLI/329/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 roku OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 231, poz. 3588 z dnia 10.11.2005r. POWIERZCHNIA: ok. 57,0 ha.

  13. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO MIĘDZY: RZEKĄ NYSĄ, UL. ŚLASKĄ, TERENAMI KOLEI, UL. KORFANTEGO, RZEKĄ NYSĄ, UL. PODGRODZIE, GRANICAMI FORTU OWCZA GÓRA, ZABUDOWĄ PRZY UL. ŚLĄSKIEJ, UL. KAROLA MIARKI, UL. SIENKIEWICZA, UL. KWIATOWĄ, POTOKIEM JAWORNIK, GRANICAMI MIASTA, TERENAMI WOJSKOWYMI I UL. WYSPIAŃSKIEGO W KŁODZKU”
  UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX/407/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca 2006 roku OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 150, poz. 2379 z dnia 25.07.2006r. POWIERZCHNIA: ok. 120,0 ha.

  14. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO MIĘDZY UL. PIŁSUDSKIEGO, RZEKA NYSĄ KŁODZKĄ, UL. PODGRODZIE I UL. WARTY W KŁODZKU”
  UCHWALONY: Uchwała nr LIII/434/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29.VI.2006 r. 
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. J. Piłsudskiego, rzeką Nysą Kłodzką,ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku.
  zal1,
  zal2, zal3 
  OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 169, poz. 2651 z dnia 18.08.2006r. POWIERZCHNIA: ok. 95,0 ha.

  15.
  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIELNICY STAROMIEJSKIEJ MIASTA KŁODZKA WYSPA PIASEK DLA OBSZARU POŁOŻONEGO MIĘDZY UL. WITA STWOSZA, UL. MATEJKI , UL. ZOFII STRYJEŃSKIEJ I NAD KANAŁEM ”
  UCHWALONY: Uchwała nr LVI/448/2006 Rady Miejskiej w KŁodzku  z dnia 31 sierpnia 2006 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka – Wyspa Piasek dla obszaru położonego między 
  ul. Wita Stwosza, ul. Matejki, ul. Zofii Stryjeńskiej i Nad Kanałem
  zal 1, zal 2, zal 3
  Opublikowany:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 230, poz. 3318 z dnia 30.09.2006r.
  POWIERZCHNIA: ok. 0,5 ha. 

  16.
   "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO MIĘDZY ULICAMI ŚLĄSKĄ, KAROLA MIARKI, SIENKIEWICZA, KWIATOWĄ, POTOKIEM JAWORNIK, GRANICAMI MIASTA I UL. MARIAŃSKĄ W KŁODZKU",
  Uchwalony Uchwałą nr LX/460/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2006 r. 
  Załącznik
  do pobrania>>>
  Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 18, poz. 203 z dnia 23.01.2007r.
  POWIERZCHNIA
  ok. 160 ha,

  17. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ OBSZARU OSIEDLA “OWCZA GÓRA” W KŁODZKU”, 
  Uchwalony Uchwałą
  nr  LX/461/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2006r.     
  Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 18, poz. 204 z dnia 23.01.2007r.
  POWIERZCHNIA
  ok. 130 ha.

  18. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  obszaru połozonego w pół. zachodniej części miasta Kłodzka ul. Zajęczej.
   Uchwalony Uchwałą
  nr V/33/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 stycznia 2007r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Kłodzka przy ul. Zajęczej.
  zal.1
  Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 71, poz. 751 z dnia 15.03.2007r.
  POWIERZCHNIA ok. 26,93 ha

  19.“MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁUDNIOWO – WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA KŁODZKA, OBEJMUJĄCEGO OSIEDLE PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO, TERENY WODONOŚNE I TERENY ROLNICZO – REKREACYJNE NAD RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ w Kłodzku”,
  (Uchwała nr XII/100/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo – wschodniej części miasta Kłodzka, obejmującego osiedle przy ul. Wyspiańskiego, tereny wodonośne i tereny rolniczo – rekreacyjne nad rzeką Nysą Kłodzką)
  POWIERZCHNIA
  ok. 270 ha.
  Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 253, poz. 2904 z dnia 15.10.2007r. 

  20. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PRAWOBRZEŻNEGO PRZEDMIESCIA MIASTA KŁODZKA W REJONIE ULIC:J. CHEŁMOŃSKIEGO I ŚLĄSKIEJ 
  (Uchwała
  nr XV/122/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 październik 2007r. w sprawie uchwalenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  prawobrzeżnego przedmieścia miasta Kłodzka  w rejonie ulic J. Chełmońskiego i Śląskiej
  POWIERZCHNIA  2,258 ha
  Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 8, poz. 106 z dnia 15.01.2008r. 

  21.MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWEGO W kŁODZKU w rejonie ulic Piłsudskiego, Noworudzkiej i Półwiejskiej
  UCHWAŁA
  NR XLII/414/2009 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2009R. 
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu przemysłowo-składowego w Kłodzku w rejonie ulic Piłsudskiego, Noworudzkiej i Półwiejskiej
  POWIERZCHNIA :41,8380 ha
  Dziennik Urzędowy Województwa Dolnosląskiego nr 202, poz. 3592 z dnia 25.11.2009r.

  22. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W KŁODZKU W KWARTALE ULIC: Rodzinna, Łąkowej. Objazdowej, Spółdzielczej i Przyjaciów Dzieci
  UCHWAŁA Nr
  XLVII/487/2010 Rady Miasta Kłodzko z dnia 28.01.2010 
  Powierzchnia:11,00 ha
  Dziennik Urzędowy Województwa  Dolnośląskiego nr 48, poz. 721 z dnia 16 marca 2010

  23.W
  sprawie z
  miany części "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej między ulicami: Kościuszki,  Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Skośną, Półwiejską,  Nowy Świat i Noworudzką oraz części „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami Fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku" w zakresie zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio związanych z budową kolei linowej łączącej Twierdzę Główną z Fortem Owcza Góra w Kłodzku.
  UCHWAŁA NR XLIX/503/2010 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 18 MARCA 2010R
  do pobrania>>>
  Powierzchnia:        ha
  Dziennik Urzędowy Województwa  Dolnośląskiego nr 94, poz. 1433 z dnia 18 maja 2010

  24. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIELNICY STAROMIEJSKIEJ MIASTA KŁODZKA – WYSPA PIASEK”
  UCHWALONY: Uchwałą nr XLVIII / 497 / 2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 lutego 2010 r., 
  OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 94, poz. 1432,z dnia 18 maja 2010. POWIERZCHNIA: 11,9097 ha.

  25. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   terenu położonego między: rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku"; w zakresie zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio przyległych do fortu Owcza Góra
  UCHWALONY: Uchwałą nr LVII /574/ 2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 września 2010 r., 
  OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 242, poz. 4090,z dnia 21 grudnia 2010. POWIERZCHNIA:  9,388 ha.

  26.“ ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla "Owcza Góra" w Kłodzku 
  UCHWALONY: - Uchwała nr
  XVI/183/2011    Rady Miejskiej w kłodzku z dnia 29 grudnia 2011r.
  OPUBLIKOWANY:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 681 z 17 lutego 2012r. POWIERZCHNIA 110,2 ha

  27.
  ZMIANA CZĘŚCI "MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO MIĘDZY: RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ, ULICĄ ŚLĄSKĄ, TERENAMI KOLEI, ULICĄ WOJCIECHA KORFANTEGO, RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ, ULICĄ PODGRODZIE, GRANICAMI FORTU OWCZA GÓRA, ZABUDOWĄ PRZY ULICY ŚLĄSKIEJ, ULICĄ KAROLA MIARKI, ULICĄ HENRYKA SIENKIEWICZA, ULICĄ KWIATOWĄ, POTOKIEM JAWORNIK, GRANICAMI MIASTA, TERENAMI WOJSKOWYMI I ULICĄ STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KŁODZKU" ORAZ CZĘŚCI "MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ OBSZARU OSIEDLA „OWCZA GÓRA” W KŁODZKU" W ZAKRESIE ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW BEZPOŚREDNIO PRZYLEGŁYCH DO FORTU OWCZA GÓRA ORAZ TERENÓW PRZY ULICY ŚLĄSKIEJ ”. 

  UCHWALONY: - Uchwała nr 
  XXII/236/2012 Rady Miejskiej w kłodzku z dnia 31 maja 2012r.
  OPUBLIKOWANY:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 3197 z 20 września 2012r.
   POWIERZCHNIA 19,0 ha

  Wyrok WSA do Uchwały do pobrania>>>

  28.Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla terenów połozonych przy ul. Rajskiej w Kłodzku
  UCHWAŁA NR IV/18/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 30 GRUDNIA 2014r. w
  więcej>>> 
  OPUBLIKOWANY:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 98 z 12 stycznia 2015r.
  POWIERZCHNIA 1,4895 ha


  * Plany Miejscowe wymienione w pkt. 1-11 udostępnione są do wglądu w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta  pokój 113.

  Opracowywane plany są spójne z polityką i kierunkami zawartymi w STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KŁODZKA oraz STRATEGIĄ ROZWOJU MIASTA KŁODZKA.

  II. Podjęto Uchwały w sprawie zmian MPZP: 
  Uchwała nr XII/101/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat w Kłodzku”
  zmiany: Uchwala nr XIV/118/2007 z 27.09.2007r.
  Uchwała
  nr XIV/118/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 września 2007r.w sprawie zmiany uchwały nr XII/101/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat w Kłodzku”
  UCHWAŁA NR XXIV/275/2012 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 30 SIERPNIA 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku”
  do pobrania>>>
  UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 29 STYCZNIA 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/275/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku”.więcej>>>

  UCHWAŁA NR V/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 24 LUTEGO 2011R.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo – zachodniej części miasta Kłodzka” dla terenu położonego przy ul. Spółdzielczej i ul. Dusznickiej zawartego
  w granicach działek ewidencyjnych o nr 3/9, 3/13, 3/14 i 12/15, AM- 1, obręb Nowe Miasto do pobrania>>> 
  UCHWAŁA NR XLVII/502/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 24 KWIETNIA 2014R. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku” do pobrania>>>
  UCHWAŁA NR L/529/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 28 SIERPNIA 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/502/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku” do pobrania>>>
  UCHWAŁA NR L/531/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 28 SIERPNIA 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku”. do pobrania>>>
  UCHWAŁA NR IX/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 30 KWIETNIA 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy rzece Nysie Kłodzkiej” więcej>>>   Ponadto podjęto Uchwałę nr VII/81/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka".


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a: Magdalena Serafin

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-07-15 08:04:57
  Aktualizacja: 2015-09-30 14:07:12
  Odslon: 17533

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR